municipalidad del cusco convocatoria 2014

Puedes encontrar a continuación el archivo de becas, aquí encontrarás todo lo referente a becas en nuestro catálogo en el que ponemos a tu disposición toda la información referente a municipalidad del cusco convocatoria 2014 existente en nuestra web.

Beca en materia de catalogacio, classificacio i inventari de fons bibliografics. Bases para la convocatoria de una beca en materia de catalogacion, clasificacion e inventario de fondo bibliografico.

Requisitos: * Beneficiaris:Poden ser beneficiaris d’aquesta beca les persones físiques amb capacitat plena d’obrar. * Requisits dels beneficiaris Poden accedir a la beca convocada els/les sol·licitants que tinguin algun dels següents títols: a. Llicenciat en Documentació.b. Diplomat en Biblioteconomia. En qualsevol cas és requisit indispensable tenir el nivell B de català, del qual s’ha d’aportar el certificat exp…

Concurso de fotografía “Yo Estuve en Machu Picchu”

Características: El primer premio de fotografía ganará un pasaje doble vía Taca a Lima, Arequipa, Valle del Colca, Cusco y Macchu Picchu con alojamiento en la cadena de Hoteles Orient-Express por 10 noches y viaje al santuario por PeruRail. Los premios por categoría consisten en un tour doble a Machu Picchu con alojamiento en la cadena d…

Concurso de fotografía “Yo Estuve en Machu Picchu”

Características: El primer premio de fotografía ganará un pasaje doble vía Taca a Lima, Arequipa, Valle del Colca, Cusco y Macchu Picchu con alojamiento en la cadena de Hoteles Orient-Express por 10 noches y viaje al santuario por PeruRail. Los premios por categoría consisten en un tour doble a Machu Picchu con alojamiento en la cadena d…

Concurso de fotografía “Yo Estuve en Machu Picchu”

Características: El primer premio de fotografía ganará un pasaje doble vía Taca a Lima, Arequipa, Valle del Colca, Cusco y Macchu Picchu con alojamiento en la cadena de Hoteles Orient-Express por 10 noches y viaje al santuario por PeruRail. Los premios por categoría consisten en un tour doble a Machu Picchu con alojamiento en la cadena d…

Concurso de fotografía “Yo Estuve en Machu Picchu”

ponsabilidad social entorno al concurso, principalmente en educación y cultura. Características: El primer premio de fotografía ganará un pasaje doble vía Taca a Lima, Arequipa, Valle del Colca, Cusco y Macchu Picchu con alojamiento en la cadena de Hoteles Orient-Express por 10 noches y viaje al santuario por PeruRail. Los premios por categoría consisten en un tour doble a Machu Picchu con alojamiento en la cadena d…

Concurso de fotografía “Yo Estuve en Machu Picchu”

Características: El primer premio de fotografía ganará un pasaje doble vía Taca a Lima, Arequipa, Valle del Colca, Cusco y Macchu Picchu con alojamiento en la cadena de Hoteles Orient-Express por 10 noches y viaje al santuario por PeruRail. Los premios por categoría consisten en un tour doble a Machu Picchu con alojamiento en la cadena d…

Concurso de fotografía “Yo Estuve en Machu Picchu”

Características: El primer premio de fotografía ganará un pasaje doble vía Taca a Lima, Arequipa, Valle del Colca, Cusco y Macchu Picchu con alojamiento en la cadena de Hoteles Orient-Express por 10 noches y viaje al santuario por PeruRail. Los premios por categoría consisten en un tour doble a Machu Picchu con alojamiento en la cadena d…

Beca Indígena 2012

…iciembre 2011 al 27 de enero de 2012 / 2do plazo: desde el 5 de marzo al 30 de marzo de 2012. Los estudiantes de educación superior deben renovar el 2º semestre presentando un certificado de alumno regular para el 2º semestre del año en curso. Los estudiantes que cambian de nivel educacional deben volver a postular al beneficio. ¿Cómo se postula? Educación básica y media: se postula en los Departamentos Sociales de las Municipalidades y/o Departa…

Beca de 6.000 euros destinada a incentivar la formacion en materia de archivos y una beca de 6.000 euros en conservacion y restauracion de obra grafica.

Requisitos: * Beneficiaris: Poden ser beneficiaris d’aquestes beques les persones físiques amb capa citat plena d’obrar. * Requisits dels beneficiaris Poden accedir a les beques convocades, els/les sol·licitants que reuneixin els següents requisits: Per a la beca d’arxiu: Estar en possessió d’algun dels següents títols, i haver-lo obtingut dins els darrers 5 anys a la finalització de la presentació de la sol·licit…

Otorgamiento de becas en Barcelona

… en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que les persones interessades considerin convenient per a la defensa del seus interessos. * Requisits de participació: 2.1 Tenir entre 17 i 26 anys. 2.2 Ser estudi…

¿Todavía no encuentras la ayuda que se ajusta a tí? ¡Sigue buscando!

Newsletter

Newsletter ¡Entérate de todo!
He leído y acepto la información legal
¡Subscríbete y llévate GRATIS nuestras guías de estudio!